Kunne I bruge en massageordning i jeres firma?

 

Ny Krop tilbyder en professionel massageordning, hvor alt nødvendigt udstyr kan stilles til rådighed for jeres virksomhed, således at I kun skal sørge for et lokale til massagen.

 

Fordele ved en massageordning:

- Løsner op for spændinger og myoser

- Forebygger arbejdsrelaterede skader

- Virker afslappende og afstressende

 

Udover afhjælpning af skader, er en massageordning et godt afbræk fra en travl hverdag og medarbejderen kommer tilbage med øget motivation.

 

Det er dokumenteret at denne indsats giver øget produktivitet og mindre sygefravær, udover at være et personalegode som medarbejderne sætter stor pris på. 

 

Skriv for mere info: info@nykrop.dk